خدمات بیمارستان ها و مراکز درمانی

لوگو فروشگاه آی سوپری
مجموعه فروشگاه های آنلاین

در راستای تقدیر و تشکر از فداکاری های پرسنل درمان، آی سوپری محصولات میوه و تره بار مورد نیاز پرسنل بیمارستان ها و مراکز درمانی را با قیمت میدان میوه و تره بار از طریق فروشگاه اختصاصی ، در محل کار در ساعت خروج از محل کار در قالب یک یا چند بسته تحویل می نماید. محصولات توسط آی سوپری با بالاترین کیفیت عرضه و قیمت این محصولات برای پرسنل درمان، قیمت میدان میوه و تره بار می باشد